Womenpreneur x VINCI

(Nederlandse versie onder)

Tu es diplômée d’une des filières STEM ? Tu cherches l’emploi qui te lancera dans la vie active ? Tu souhaites te lancer dans un nouveau challenge professionnel ?

Tu es peut-être la personne que nous cherchons !

2

Afin de valoriser les femmes dans le domaine de la tech et de créer une société plus juste, plus équitable et plus durable, Womenpreneur et VINCI Energies s’associent. 

Dans le cadre de ce partenariat, nous sommes à la recherche de femmes formées aux métiers de la tech, de tout niveau, avec ou sans expérience, qui seraient intéressées par rejoindre l’équipe de VINCI Energies

VINCI Energies souhaite donner l’opportunité de suivre pendant 6 mois une formation avec un projet d’embauche ou d’obtenir directement un emploi à plusieurs femmes diplômées dans ces filières majoritairement considérées comme masculines ! 

Les postes à pourvoir dans la branche technique sont les suivants :

 • Automaticienne, région du Hainaut

 • Ingénieur d’application IT, permis B, region flamande (Aalter ou Herentals)

 • Technicienne électrique et instrumentation, région flamande (Anvers, Waasland, Gand) ou région française (Gosselies)

 • Ingénieur de projets avec connaissance en électricité et instrumentation, région flamande (Anvers, Waasland, Gand, Denderhoutem and Leuven) et wallonne (Louvain et Gosselies)

 • Ingénieur Logiciel Temps Réel, région de Charleroi

 • Ingénieur de projets (Tranzcom), orienté électromécanique, région bruxelloise

 • Ingénieur de projets (Omexom), région flamande (Zwijndrecht / Anvers)

 • Ingénieur de projet (MTS), région wallonne et Bruxelloise

 • Électricienne, chantiers à travers la Belgique

 • Contract engineer, douée en calcul de contrats, région Kruibeke et Waregem

 • Ingénieure de projets avec connaissance en électricité, région Kruibeke

 • Space Planner, région Anvers

 • Ingénieur d’application technique, région Bruxelles

 • Ingénieure de projets HVAC, région Gosselies

 • Ingénieure de projets en régulation, région Gosselies

 • Soudeuse, formation technique

 • Technicienne frigoriste, permis B, région Flamande

 • Ingénieure de projets sanitaire, région Gosselies
 • Ingénieure de projets électricité, région Gosselies

 

Si vous désirez plus d’informations sur les postes, n’hésitez pas à consulter les offres ici.

VINCI Energies recherche également différents profils dans d’autres secteurs :

 • Chargée de marketing et communication

 • Assistant en marketing et communication, site de Zwijndrecht et de Denderhoutem

 • Comptable, site de Merelbeke et d’Aalter

 • Assistant commercial, région Asse

 • Technical sales support, région flamande

 • Assistant Controller, région Asse

 • Business unit assistant, région Asse

 

Si vous désirez plus d’informations sur les postes, n’hésitez pas à consulter les offres ici.

L’entreprise étant présente sur tout le territoire belge, la connaissance des deux langues (fr/nl) est primordiale. Si vous ne maitrisez pas l’une des deux, l’entreprise peut permettre l’accès à des cours.

Certains postes nécessitent de circuler à travers les différents sites et chantiers en Belgique, une voiture de fonction fait partie des avantages.

 

Si vous êtes intéressée par rejoindre l’équipe de VINCI Energies, mais qu’aucun poste ne correspond à votre profil, vous pouvez tout de même proposer votre CV. VINCI Energies n’est pas opposé à une proposition de stage si le profil peut se trouver valorisé dans l’entreprise.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : info@womenpreneur-initiative.com

A travers cette campagne, VINCI Energies souhaite valoriser et encourager la place des femmes dans le métier de la tech. Les offres d’emploi sont également disponible sur le site de VINCI Energies et ouvert à toutes candidatures (femmes, hommes et X). Vous pouvez les retrouver ici.

 

Ben je afgestudeerd op het gebied van bèta/techniek? Ben je op zoek naar de job die je in het beroepsleven zal lanceren? Ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging?

Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!

Om vrouwen in de technologiesector te waarderen en een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving te creëren, slaan Womenpreneur en VINCI Energies de handen ineen.

In het kader van deze samenwerking zijn wij op zoek naar afgestudeerde vrouwelijke ingenieurs, elektromechanica en informatica, met of zonder ervaring, die zich bij het VINCI Energies team willen aansluiten.

VINCI Energies wil een aantal vrouwen met een diploma in deze vakgebieden, die gewoonlijk als mannelijk worden beschouwd, de kans geven om een opleiding van 6 maanden te volgen, met de mogelijkheid om daarna in dienst te worden genomen of rechtstreeks in dienst te treden!

In de technische sector moeten de volgende functies worden vervuld:

 • Automatisering, regio Henegouwen

 • IT application engineer, rijbewijs B, Vlaams gewest (Aalter of Herentals)

 • Technicus elektrische en instrumentatie, Vlaams gewest (Antwerpen, Waasland, Gent) of Frans gewest (Gosselies)

 • Projectingenieur met kennis van elektriciteit en instrumentatie, Vlaams gewest (Antwerpen, Waasland, Gent, Denderhoutem en Leuven) en Waals gewest (Leuven en Gosselies)

 • Real Time Software Engineer, regio Charleroi

 • Projectingenieur (Tranzcom), elektromechanisch georiënteerd, regio Brussel

 • Projectingenieur (Omexom), Vlaams gewest (Zwijndrecht / Antwerpen)

 • Projectingenieur (MTS), regio Wallonië en Brussel

 • Elektricien, bouwplaatsen in heel België

 • Contractingenieur, bekwaam in contractberekening, regio Kruibeke en Waregem

 • Project ingenieur met kennis van elektriciteit, regio Kruibeke

 • Space Planner, regio Antwerpen

 • Technisch Applicatie Ingenieur, Brusselse Regio  

 • Projectingenieur Elektriciteit, regio Gosselies
 • HVAC Project Engineer, regio Gosselies

 • Projectingenieur gezondheid, regio Gosselies

 • Project ingenieur in regelgeving, regio Gosselies

 • Lasser, technische opleiding

 • Koeltechnicus, rijbewijs B, Vlaams gewest

 

Indien u meer informatie wenst over de functies, kunt u de vacatures hier bekijken.

VINCI Energies is ook op zoek naar andere profielen in andere sectoren:

 • Medewerker marketing en communicatie

 • Marketing Communicatie Assistent, locatie in Zwijndrecht en Denderhoutem

 • Boekhouder, Merelbeke en Aalter

 • Verkoop Assistant, regio Asse

 • Technische verkoop ondersteuning, Vlaams gewest

 • Controle medewerker, regio Asse

 • Business unit assistant, regio Asse

 

Indien u meer informatie wenst over de functies, kunt u de vacatures hier bekijken.

Aangezien het bedrijf in heel België aanwezig is, is kennis van beide talen (Fr/Nl) essentieel. Als u een van de twee niet goed beheerst, kan het bedrijf u toegang geven tot cursussen.

Sommige functies vereisen reizen naar verschillende sites en bouwwerven in België, een bedrijfswagen is voorzien.

Als u geïnteresseerd bent om het team van VINCI Energies te vervoegen, maar er is geen vacature die overeenstemt met uw profiel, dan kunt u toch uw CV opsturenVINCI Energies staat niet afwijzend tegenover een stagevoorstel indien het profiel binnen het bedrijf kan worden versterkt.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen op het volgende adres: info@womenpreneur-initiative.com

Met deze campagne wil VINCI Energies de plaats van vrouwen in de technologische industrie bevorderen en aanmoedigen. De vacatures zijn ook beschikbaar op de website van VINCI Energies en staan open voor alle sollicitaties (vrouwen, mannen en X). U kunt ze hier vinden